Konkurs grantowy 2016-2017

Konkurs grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Program jest realizowany w czterech liniach programowych:

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
  2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
  3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
  4. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.

Kwota dotacji: od 5 do 50 tysięcy złotych (min. 10% finansowego wkładu własnego).
Termin realizacji projektów: 15 sierpnia 2016 roku – 28 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu do pobrania: regulamin konkursu.

Na konkurs grantowy 2016/2017 wpłynęło 180 wniosków.
Komisje grantowe przyznały dotacje na 78 projektów na łączną kwotę 2 126 127 PLN.

Grantobiorcy, którzy otrzymali granty w przedziale 25 000 – 50 000 zł. otrzymają dotację w dwóch transzach po 50%. Druga transza zostanie przekazana po przedstawieniu sprawozdania częściowego z realizacji projektu po 3 miesiącach od daty jego rozpozczęcia (zgodnie z haromonogramem projektu).

Sprawozdanie końcowe należy złożyć w okresie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji projektu wskazanej w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy.

Generatory do sprawozdania częściowego i końcowego znajdują się w zakładce - WNIOSKI - SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE i SPRAWOZDANIE KOŃCOWE (dla poszczególnych linii programowych).

Lista organizacji, które otrzymały dotacje jest podana w kolejności alfabetycznej w poszczególnych liniach programowych:

A - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

Lp Nazwa organizacji  Miasto  Województwo Przyznana kwota
1 EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań Łódź łódzkie 28 780
2 ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok podlaskie 14 300
3 Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama Katowice śląskie 35 892
4 Fundacja Marchewkowe Pole Trzcianka wielkopolskie 23 800
5 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo Lublin lubelskie 27 000
6 Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych Warszawa mazowieckie 6360
7 Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy Głuchołazy opolskie 9910
8 Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kielce świętokrzyskie 49 000
9 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Głogów dolnośląskie  25 900
10 Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe Wsi Dominikowice Kobylanka małopolskie 23 840
11 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można inaczej" Ustroń śląskie 18 540
12 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Warszawa mazowieckie 47 290
13 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce Międzyrzec Podlaski lubelskie 8895
14 Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" Stalowa Wola podkarpackie 41 760
15 Stowarzyszenie Twórczych Umysłów Czeladź śląskie 23 357

B - PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI (0-6 lat)

Lp Nazwa organizacji  Miasto Województwo Przyznana kwota
1 Fundacja Boczne Drogi Zielona Góra lubuskie 17 730
2 Fundacja Evangelium Vitae Wrocław dolnośląskie 14 210
3 Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Warszawa mazowieckie 43 580
4 Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Na krańcu tęczy Katy Wrocławskie dolnośląskie 10 400
5 Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS Rzeszów podkarpackie 16 520
6 Fundacja Ocalenie Warszawa mazowieckie 26 780
7 Fundacja Polska Rodzina Kieźliny warmińsko-mazurskie 20 560
8 Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA Poznań wielkopolskie 22 650
9 Fundacja Sto Pociech Warszawa mazowieckie 42 720
10 Fundacja Znaczenie Dąbrowa Tarnowska małopolskie 31 710
11 Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy Głuchołazy opolskie 10 450
12 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu Elbląg warmińsko-mazurskie 48 445
13 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Białystok podlaskie 28 360
14 Stowarzyszenie ADESSE Jelcz-Laskowice dolnośląskie 17 200
15 Stowarzyszenie BONUM Błonie mazowieckie 19 629
16 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Głogów dolnośląskie 18 440
17 Stowarzyszenie Horyzont Słupsk pomorskie 9150
18 Stowarzyszenie Immaculata Opole opolskie 30 500
19 Stowarzyszenie Moc Wsparcia Sosnowiec śląskie 19 300
20 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  Szansa Stalowa Wola podkarpackie 30 640
21 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa Sękowa małopolskie 9100
22 STOWARZYSZENIE RÓWNOWAGA Stalowa Wola podkarpackie 15 350
23 Stowarzyszenie SOS dla Rodziny Szczecin zachodniopomorskie 39 320
24 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Warszawa mazowieckie 20 150
25 Stowarzysznie BEZ GRANIC Tyszowce lubelskie 14 080
26 Warszawskie Centrum Psychoonkologii Warszawa mazowieckie 19 040
27 ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci Poznań wielkopolskie 44 750

C - POMOC DZIECIOM OFIAROM PRZEMOCY

Lp Nazwa organizacji  Miasto Województwo Przyznana kwota
1 Fundacja Centrum Praw Kobiet Warszawa mazowieckie    11 800   
2 Fundacja Dziecko w Centrum Poznań wielkopolskie 45 050
3 Fundacja EGO Suwałki podlaskie 44 680
4 Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS Rzeszów podkarpackie 24 320
5 Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie Wrocław dolnośląskie 34 265
6 Fundacja Słonie na balkonie Łódź Łódzkie 29 160
7 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE Lublin lubelskie 22 000
8 Polskie stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Białystok podlaskie 28 600
9 Stowarzyszenie  Ewangelizacyjno-Charytatywne Mocni w Duchu Łódź Łódzkie 14 600
10 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej Czarna Białostocka podlaskie 18 490
11 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Głogów dolnośląskie 48 980
12 Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa Lesko podkarpackie 29 885
13 Stowarzyszenie Moc Wsparcia Sosnowiec śląskie 30 700
14 Stowarzyszenie MONAR Warszawa mazowieckie 43 700
15 Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS Tarnów małopolskie 11 140
16 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Dziecka Warszawa mazowieckie 44 980
17 Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Katowice śląskie 26 242
18 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „Iskierka” Wrocław dolnośląskie 26 830
19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza Olsztyn warmińsko-mazurskie 22 500
20 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Cieszyn śląskie 23 880
21 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce Międzyrzec Podlaski lubelskie 42 495
22 Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES Lublin lubelskie 41 840
23 Stowarzyszenie SIEMACHA Kraków małopolskie 33 000
24 Stowarzyszenie SOS dla Rodziny Szczecin zachodniopomorskie 21 020
25 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań wielkopolskie 31 200
26 Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze Zielona Góra lubuskie 11 600

D - PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA i POMOC DZIECIOM W OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW

Lp Nazwa organizacji  Miasto Województwo Przyznana kwota
1 Fundacja Dialog Białystok podlaskie 34 400
2 Fundacja Emic Toruń kujawsko-pomorskie 25 000
3 Fundacja Ocalenie Warszawa mazowieckie 40 500
4 Fundacja Polskie Forum Migracyjne Izabelin mazowieckie 15 100
5 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa mazowieckie 45 586
6 Fundacja Sintar im. Issy Adajewa Warszawa mazowieckie 45 350
7 Instytut Kultury Narodów Kaukazu Warszawa mazowieckie 24 958
8 Stowarzyszenie dla Ziemi Kamionka lubelskie 24 610
9 Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa mazowieckie 40 178
10 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS Łódź łódzkie 42 100