Konkurs grantowy 2010-2012

W latach 2010-2012 ze środków konkursu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” dofinansowanie otrzymały projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przestępstw. Granty przeznaczone były dla organizacji pozarządowych na działania, które wspierają lokalną społeczność w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci.

Dofinansowane projekty:

Wyniki konkursu 2010

Mapa projektów 2010

Wyniki konkursu 2011

Mapa projektów 2011

Wyniki konkursu 2012

Mapa projektów 2012

 

W ramach konkursu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” w 2011 i w 2012 przekazano również mikrogranty „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Mikrogranty przeznaczone były dla organizacji pozarządowych, państwowych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dofinansowywane zostały projekty mające na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do Internetu, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

Dofinansowane projekty:

Wyniki mikrograntów DBI 2010/2011

Wyniki mikrograntów DBI 2011/2012

Organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet" - odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. Więcej informacji o Dniu Bezpiecznego Internetu jest dostępnych na stronie www.dbi.pl

 

Dla grantobiorców pierwszej edycji programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” został zorganizowany konkurs fotograficzny. Celem konkursu fotograficznego była promocja działań realizowanych w 2010 roku.

Jury konkursu fotograficznego powołane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, przyznało 1 miejsce za fotoreportaże „Kolory dzieciństwa – kolory uczuć” i „Nasza inspiracja” z projektu „Zdrowe macierzyństwo”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Bez Granic w Tyszowcach w województwie lubelskim. Jury konkursu nie przyznało drugiej i trzeciej nagrody.

Pierwsza nagroda została wręczona podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci” w dniu 17 czerwca 2011 roku w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie.